writing v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za writing v slovarju angleščina»francoščina

writing [Brit ˈrʌɪtɪŋ, Am ˈraɪdɪŋ] SAMOST

writing v slovarju PONS

Prevodi za writing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.write <wrote, written, writing> [raɪt] GLAG nepreh. (mark letters)

Prevodi za writing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

writing Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文