objects v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za objects v slovarju angleščina»francoščina

I.object SAMOST [Brit ˈɒbdʒɛkt, ˈɒbdʒɪkt, Am ˈɑbdʒɛkt]

objects v slovarju PONS

Prevodi za objects v slovarju angleščina»francoščina

Individual translation pairs

objects Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文