pile v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pile v slovarju angleščina»francoščina

I.pile up GLAG [Brit pʌɪl -, Am paɪl -] leaves, snow, rubbish (pile [sth] up, pile up [sth])

pile v slovarju PONS

Prevodi za pile v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za pile v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pile Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文