dedans v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za dedans v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.dedans [dədɑ̃] PRIS (à l'intérieur)

II.en dedans PRIS

III.dedans [dədɑ̃] SAMOST m

IV.dedans [dədɑ̃]

I.au-dedans [odədɑ̃] PRIS lit, fig

II.au-dedans de PREDLOG

là-dedans [lad(ə)dɑ̃] PRIS

par-dedans [paʀdədɑ̃] PRIS (par l'intérieur)

I.rentre-dedans <pl rentre-dedans> [ʀɑ̃tdədɑ̃] slang SAMOST m

II.rentre-dedans [ʀɑ̃tdədɑ̃] slang PRID inv

Prevodi za dedans v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

dedans v slovarju PONS

Prevodi za dedans v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.dedans [d(ə)dɑ̃] PRIS

II.dedans [d(ə)dɑ̃] SAMOST m sans pl

I.au-dedans [odədɑ̃] PRIS

II.au-dedans [odədɑ̃] PREDLOG

là-dedans [lad(ə)dɑ̃] PRIS

Individual translation pairs

Prevodi za dedans v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

dedans Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文