vient v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za vient v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

va-et-vient <pl va-et-vient> [vaevjɛ̃] SAMOST m

3. venir (marque le développement):

1. venir (dans l'espace):

2. venir (dans le temps):

3. venir (marquant l'origine):

Fraze:

Individual translation pairs

Prevodi za vient v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

vient v slovarju PONS

Prevodi za vient v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

viens, vient [vjɛ̃] GLAG

viens indic prés de venir

glej tudi venir

I.venir [v(ə)niʀ] GLAG nepreh. +être

II.venir [v(ə)niʀ] GLAG aux +être

III.venir [v(ə)niʀ] GLAG nepreh. impers +être

va-et-vient [vaevjɛ̃] SAMOST m inv

I.venir [v(ə)niʀ] GLAG nepreh. +être

II.venir [v(ə)niʀ] GLAG aux +être

III.venir [v(ə)niʀ] GLAG nepreh. impers +être

Individual translation pairs

Prevodi za vient v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

vient Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文