position v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za position v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

position [pozisjɔ̃] SAMOST ž

4. position (situation):

7. position (point de vue):

Individual translation pairs

Prevodi za position v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

position v slovarju PONS

Prevodi za position v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

position [pozisjɔ̃] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za position v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

position Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文