swing v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za swing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

2. swing (fluctuation, change):

saute ž (in de)
a 10% swing POL

II.swing <prét, part passé swung> [Brit swɪŋ, Am swɪŋ] GLAG preh.

III.swing <prét, part passé swung> [Brit swɪŋ, Am swɪŋ] GLAG nepreh.

2. swing (move along, around):

Prevodi za swing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

swing v slovarju PONS

Prevodi za swing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za swing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

swing Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to go with a swing Brit inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文