départ v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za départ v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

départ [depaʀ] SAMOST m

1. départ (d'un lieu):

départ-usine [depaʀyzin] PRID inv

II.se départir GLAG povr

Prevodi za départ v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

départ v slovarju PONS

Prevodi za départ v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

départ [depaʀ] SAMOST m

Prevodi za départ v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

départ Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

départ iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文