aunt v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za aunt v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Aunt Sally [Brit ɑːnt ˈsali, Am ˌænt ˈsæli] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za aunt v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

aunt v slovarju PONS

aunt Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文