blows v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za blows v slovarju angleščina»francoščina

II.blow <prét blew, part passé blown> [Brit bləʊ, Am bloʊ] GLAG preh.

12. blow Am (exaggerate) → blow up

III.blow <prét blew, part passé blown> [Brit bləʊ, Am bloʊ] GLAG nepreh.

glej tudi blow up

II.blow up GLAG [Brit bləʊ -, Am bloʊ -] (blow [sth/sb] up, blow up [sb/sth]) (in explosion)

III.blow up GLAG [Brit bləʊ -, Am bloʊ -] (blow [sth] up, blow up [sth])

I.blow around GLAG [Brit bləʊ -, Am bloʊ -], blow about GLAG Brit (blow around)

II.blow around GLAG [Brit bləʊ -, Am bloʊ -], blow about GLAG Brit (blow [sth] around, blow around [sth])

II.blow up GLAG [Brit bləʊ -, Am bloʊ -] (blow [sth/sb] up, blow up [sb/sth]) (in explosion)

III.blow up GLAG [Brit bləʊ -, Am bloʊ -] (blow [sth] up, blow up [sth])

II.blow-up [Brit, Am ˈbloʊˌəp] PRID (inflatable)

II.blow in GLAG [Brit bləʊ -, Am bloʊ -] (blow [sth] in, blow in [sth])

II.blow away GLAG [Brit bləʊ -, Am bloʊ -] (blow [sth] away, blow away [sth])

II.blow down GLAG [Brit bləʊ -, Am bloʊ -] (blow [sth] down, blow down [sth])

II.blow out GLAG [Brit bləʊ -, Am bloʊ -] (blow [sth] out, blow out [sth])

II.blow off GLAG [Brit bləʊ -, Am bloʊ -] (blow [sth] off, blow off [sth])

blows v slovarju PONS

Prevodi za blows v slovarju angleščina»francoščina

II.blow-dry [ˈbləʊˌdrɑɪ, Am ˈbloʊ-] SAMOST

blows Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文