soften v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za soften v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.soften up GLAG [Brit ˈsɒf(ə)n -, Am ˈsɔfən -] (soften up [sb], soften [sb] up) fig

Prevodi za soften v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

soften v slovarju PONS

Prevodi za soften v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za soften v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

soften Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文