fact v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za fact v slovarju angleščina»francoščina

fact-finding [Brit ˈfaktfʌɪndɪŋ, Am ˈfækt ˌfaɪndɪŋ] PRID

Individual translation pairs

fact v slovarju PONS

Prevodi za fact v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za fact v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fact Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

à part que qn a fait qc inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文