delighted v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za delighted v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

delighted [Brit dɪˈlʌɪtɪd, Am dəˈlaɪdəd] PRID

I.delight [Brit dɪˈlʌɪt, Am dəˈlaɪt] SAMOST

Prevodi za delighted v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

delighted v slovarju PONS

Prevodi za delighted v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za delighted v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

delighted Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文