promised v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za promised v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.promise [Brit ˈprɒmɪs, Am ˈprɑməs] SAMOST

1. promise (pledge):

Individual translation pairs

Prevodi za promised v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

promised v slovarju PONS

Prevodi za promised v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za promised v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

promised Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文