told v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za told v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

told [Brit təʊld, Am toʊld] GLAG pt GLAG pp

told → tell

glej tudi tell

1. tell (gen) (give information to):

2. tell (narrate, recount):

IV.tell <prét, part passé told> [Brit tɛl, Am tɛl]

1. tell (gen) (give information to):

2. tell (narrate, recount):

IV.tell <prét, part passé told> [Brit tɛl, Am tɛl]

I.tell on GLAG [Brit tɛl -, Am tɛl -] (tell on [sb])

Individual translation pairs

Prevodi za told v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

told v slovarju PONS

Prevodi za told v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi tell

1. tell (giving information):

1. tell (giving information):

Prevodi za told v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

told Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文