cock v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cock v slovarju angleščina»francoščina

cock-teaser [Brit ˈkɒktiːzə, Am ˈkɑkˌtizər], cock-tease SAMOST vulgar slang, pej

II.cock up GLAG [Brit kɒk -, Am kɑk -] slang Brit (cock [sth] up, cock up [sth])

cock-a-doodle-doo [Brit ˌkɒkəduːd(ə)lˈduː, Am ˌkɑkəˌdudlˈdu] SAMOST

cock v slovarju PONS

Prevodi za cock v slovarju angleščina»francoščina

cock Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文