changé v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za changé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

change [ʃɑ̃ʒ] SAMOST m

5. changer (modifier):

II.changer de GLAG preh. obj.indir.

1. changer (quitter):

changer de main lit, fig

IV.se changer GLAG povr

V.changer [ʃɑ̃ʒe]

glej tudi idée, épaule, disque, chemise

idée [ide] SAMOST ž

1. idée (inspiration, projet):

2. idée:

épaule [epol] SAMOST ž

disque [disk] SAMOST m

5. disque INFOR:

disque dur INFOR
disque souple INFOR

chemise [ʃ(ə)miz] SAMOST ž

Prevodi za changé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

changé v slovarju PONS

Prevodi za changé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

change [ʃɑ̃ʒ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za changé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
iron for a change

changé Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文