strain v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za strain v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. strain PHYS:

2. strain (pressure):

glej tudi nerve

nerve npl:

I.strain off GLAG [Brit streɪn -, Am streɪn -] (strain [sth] off, strain off [sth])

Individual translation pairs

Prevodi za strain v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

strain v slovarju PONS

Prevodi za strain v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za strain v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

strain Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文