disposition v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za disposition v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.disposition [dispozisjɔ̃] SAMOST ž

2. disposition (possibilité d'utiliser):

II.dispositions SAMOST fpl

III.disposition [dispozisjɔ̃]

Prevodi za disposition v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
panic measure POL, ECON

disposition v slovarju PONS

Prevodi za disposition v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za disposition v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

disposition Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

disposition iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文