nerf v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za nerf v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.nerf [nɛʀ] SAMOST m

II.nerfs SAMOST mpl

III.nerf [nɛʀ]

IV.nerf [nɛʀ]

tire-nerf <pl tire-nerfs> [tiʀnɛʀ] SAMOST m DENT

Individual translation pairs

Prevodi za nerf v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

nerf v slovarju PONS

Prevodi za nerf v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

nerf [nɛʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za nerf v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

nerf Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文