highly v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za highly v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

highly-coloured Brit, highly-colored Am [Brit ˌhʌɪli ˈkʌləd] PRID

Prevodi za highly v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

highly v slovarju PONS

Prevodi za highly v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za highly v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

highly Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文