promising v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za promising v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

promising [Brit ˈprɒmɪsɪŋ, Am ˈprɑməsɪŋ] PRID

I.promise [Brit ˈprɒmɪs, Am ˈprɑməs] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za promising v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

promising v slovarju PONS

Prevodi za promising v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za promising v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
prometteur (-euse)
ça promet! iron

promising Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

a (cat's) lick and a promise Brit inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文