promet v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za promet v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. promettre (s'engager à donner):

II.promettre [pʀɔmɛtʀ] GLAG nepreh.

III.se promettre GLAG povr

IV.promettre [pʀɔmɛtʀ]

Individual translation pairs

Prevodi za promet v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

promet v slovarju PONS

Prevodi za promet v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.promettre [pʀɔmɛtʀ] irr GLAG preh.

II.promettre [pʀɔmɛtʀ] irr GLAG nepreh.

III.promettre [pʀɔmɛtʀ] irr GLAG povr (prendre la résolution de)

Individual translation pairs

Prevodi za promet v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

promet Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文