sounds v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sounds v slovarju angleščina»francoščina

1. sound (seem):

2. sound (give impression by voice or tone):

I.sound out GLAG [Brit saʊnd -, Am saʊnd -] (sound out [sb], sound [sb] out)

I.sound off GLAG [Brit saʊnd -, Am saʊnd -] inf (sound off)

sounds v slovarju PONS

Prevodi za sounds v slovarju angleščina»francoščina

sounds Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

sounds iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文