traversée v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za traversée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

traversée [tʀavɛʀse] SAMOST ž

1. traversée (de mer, pont, pays, d'océan):

1. traverser:

Prevodi za traversée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

traversée v slovarju PONS

Prevodi za traversée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

traversée [tʀavɛʀse] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za traversée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

traversée Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文