sophisticated v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sophisticated v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

sophisticated [Brit səˈfɪstɪkeɪtɪd, Am səˈfɪstəˌkeɪdəd] PRID

sophisticate [Brit səˈfɪstɪkət, Am səˈfɪstəˌkeɪt, səˈfɪstəkət] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za sophisticated v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

sophisticated v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文