pense v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pense v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pense-bête <pl pense-bêtes> [pɑ̃sbɛt] SAMOST m

1. penser (avoir une opinion):

2. penser (croire):

II.penser à GLAG preh. obj.indir.

1. penser (songer):

2. penser (se souvenir):

prêt-à-penser <pl prêts-à-penser> [pʀɛtapɑ̃se] SAMOST m inf

Individual translation pairs

Prevodi za pense v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pense v slovarju PONS

Prevodi za pense v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Fraze:

Prevodi za pense v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

pense Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文