spells v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za spells v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

III.spell <ppprét spelled or spelt> [Brit spɛl, Am spɛl] GLAG nepreh.

I.spell out GLAG [Brit spɛl -, Am spɛl -] (spell out [sth], spell [sth] out)

Prevodi za spells v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

spells v slovarju PONS

Prevodi za spells v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.spell3 <spelled, spelled [or a. Brit spelt, spelt]> [spel] GLAG preh.

II.spell3 <spelled, spelled [or a. Brit spelt, spelt]> [spel] GLAG nepreh.

Prevodi za spells v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

spells Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

N O c'est no
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文