wheel v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za wheel v slovarju angleščina»francoščina

Catherine wheel [Brit ˈkaθrɪn wiːl, Am ˈkæθ(ə)rən ˌ(h)wil] SAMOST

four-wheel [Brit ˈfɔːwiːl, Am fɔrˈ(h)wil] PRID MOTOR

wheel v slovarju PONS

Prevodi za wheel v slovarju angleščina»francoščina

wheel Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to be a big wheel Am inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文