carrosse v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za carrosse v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi roue

roue [ʀu] SAMOST ž

carrossé (carrossée) [kaʀɔse] PRID (dessiné)

Individual translation pairs

Prevodi za carrosse v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

carrosse v slovarju PONS

carrosse Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文