display v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za display v slovarju angleščina»francoščina

I.display [Brit dɪˈspleɪ, Am dəˈspleɪ] SAMOST

display v slovarju PONS

Prevodi za display v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za display v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

display Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

display iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文