print v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za print v slovarju angleščina»francoščina

I.print out GLAG [Brit prɪnt -, Am prɪnt -] (print out [sth], print [sth] out) (gen)

I.print off GLAG [Brit prɪnt -, Am prɪnt -] (print off [sth], print [sth] off)

print-preview [Brit prɪntˈpriːvjuː, Am ˌprɪntˈpriˌvju] SAMOST INFOR

print v slovarju PONS

Prevodi za print v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za print v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

print Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文