fortune v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za fortune v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fortune [fɔʀtyn] SAMOST ž

glej tudi pot, audacieux

pot [po] SAMOST m

1. pot (récipient, contenu):

pot de colle lit
pot de colle fig, inf
pot à eau
water jug Brit
pot à eau
milk jug Brit
pot au noir NAUT
pot au noir fig
pot à tabac lit
pot à tabac fig, inf

I.audac|ieux (audacieuse) [odasjø, øz] PRID

II.audac|ieux (audacieuse) [odasjø, øz] SAMOST m (ž)

III.audac|ieux (audacieuse) [odasjø, øz]

fortuné (fortunée) [fɔʀtyne] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za fortune v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fortune v slovarju PONS

Prevodi za fortune v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fortune [fɔʀtyn] SAMOST ž

fortuné(e) [fɔʀtyne] PRID (riche)

Individual translation pairs

Prevodi za fortune v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fortune Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文