mois v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za mois v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

mois <pl mois> [mwa] SAMOST m

1. mois (division de l'année):

moi1 [mwɑ] OSEB ZAIM

1. moi (sujet):

4. moi (après une préposition):

moi2 [mwɑ] SAMOST m

chez-moi <pl chez-moi> [ʃemwa] SAMOST m inf

moi-même [mwɑmɛm] OSEB ZAIM

non-moi <pl non-moi> [nɔ̃mwɑ] SAMOST m

Prevodi za mois v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

mois v slovarju PONS

Prevodi za mois v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

mois [mwa] SAMOST m

I.moi [mwa] ZAIMEK pers

II.moi [mwa] SAMOST m PHILOS, PSYCH

moi-même [mwamɛm] ZAIMEK pers

chez-moi [ʃemwa] SAMOST m inv, chez-soi [ʃeswa] SAMOST m inv

Individual translation pairs

Prevodi za mois v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

mois Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文