zone v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za zone v slovarju angleščina»francoščina

I.zone [Brit zəʊn, Am zoʊn] SAMOST (all contexts)

zone v slovarju PONS

Prevodi za zone v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za zone v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

zone Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

zone iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文