neutral v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za neutral v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.neutral [Brit ˈnjuːtr(ə)l, Am ˈn(j)utrəl] SAMOST

II.neutral [Brit ˈnjuːtr(ə)l, Am ˈn(j)utrəl] PRID (all contexts)

carbon-neutral [Brit ˌkɑːb(ə)nˈnjuːtrəl, Am ˌkɑrbənˈnutrəl] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za neutral v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

neutral v slovarju PONS

neutral Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文