goal v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za goal v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

goal setting [ˈɡəʊl sɛtɪŋ, Amˈɡoʊl ˌsɛdɪŋ] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za goal v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

goal v slovarju PONS

Prevodi za goal v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za goal v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

goal Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

goal iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za goal v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文