découvrir v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za découvrir v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.se découvrir GLAG povr

glej tudi pot, avril

pot [po] SAMOST m

1. pot (récipient, contenu):

pot de colle lit
pot de colle fig, inf
pot à eau
water jug Brit
pot à eau
milk jug Brit
pot au noir NAUT
pot au noir fig
pot à tabac lit
pot à tabac fig, inf

avril [avʀil] SAMOST m

Prevodi za découvrir v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

découvrir v slovarju PONS

Prevodi za découvrir v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za découvrir v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

découvrir Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文