April v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za April v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

April [Brit ˈeɪpr(ɪ)l, Am ˈeɪprəl] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za April v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

April v slovarju PONS

Prevodi za April v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za April v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

April Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文