interested v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za interested v slovarju angleščina»francoščina

interested [Brit ˈɪnt(ə)rɪstɪd, Am ˈɪntrəstəd, ˈɪn(t)ərəstəd] PRID

I.interest [Brit ˈɪnt(ə)rɪst, Am ˈɪnt(ə)rəst] SAMOST

interested v slovarju PONS

Prevodi za interested v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za interested v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

interested Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文