découvert v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za découvert v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.découvert (découverte) [dekuvɛʀ] GLAG pp

découvert → découvrir

II.découvert (découverte) [dekuvɛʀ] PRID

III.découvert SAMOST m

IV.à découvert PRIS

V.découverte SAMOST ž

glej tudi découvrir

II.se découvrir GLAG povr

II.se découvrir GLAG povr

glej tudi pot, avril

pot [po] SAMOST m

1. pot (récipient, contenu):

pot de colle lit
pot de colle fig, inf
pot à eau
water jug Brit
pot à eau
milk jug Brit
pot au noir NAUT
pot au noir fig
pot à tabac lit
pot à tabac fig, inf

avril [avʀil] SAMOST m

Prevodi za découvert v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

découvert v slovarju PONS

Prevodi za découvert v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

découvert(e) [dekuvɛʀ, ɛʀt] PRID

découvert [dekuvɛʀ] SAMOST m

Prevodi za découvert v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

découvert Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

à découvert FIN
à découvert MILIT
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文