swimming v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za swimming v slovarju angleščina»francoščina

swimming [Brit ˈswɪmɪŋ, Am ˈswɪmɪŋ] SAMOST

II.swim <part prés swimming; prét swam; part passé swum> [Brit swɪm, Am swɪm] GLAG preh.

III.swim <part prés swimming, prét swam, part passé swum> [Brit swɪm, Am swɪm] GLAG nepreh.

swimming v slovarju PONS

Prevodi za swimming v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za swimming v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

swimming Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文