open-air v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za open-air v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za open-air v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

théâtre [teɑtʀ] SAMOST m

I.concert [kɔ̃sɛʀ] SAMOST m

II.de concert PRIS

ciel [sjɛl, sjø] SAMOST m

glej tudi aider

II.aider à GLAG preh.

III.s'aider GLAG povr

IV.aider [ede]

marché [maʀʃe] SAMOST m

Individual translation pairs

open-air v slovarju PONS

Prevodi za open-air v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za open-air v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

théâtre [teɑtʀ] SAMOST m

ciel <cieux [ou s]> [sjɛl, sjø] SAMOST m

air1 [ɛʀ] SAMOST m

open-air Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文