plans v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za plans v slovarju angleščina»francoščina

1. plan (arrangements):

III.plan <part prés planning; prét, part passé planned> [Brit plan, Am plæn] GLAG preh.

IV.plan <part prés planning; prét, part passé planned> [Brit plan, Am plæn] GLAG nepreh.

plans v slovarju PONS

Prevodi za plans v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

instal(l)ment plan COM → hire purchase

Individual translation pairs

Prevodi za plans v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

plans Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

plans iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za plans v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文