retraite v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za retraite v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

retraite [ʀ(ə)tʀɛt] SAMOST ž

1. retraite (cessation d'activité):

semi-retraité (semi-retraitée) <mpl semi-retraités> [səmiʀətʀɛte] SAMOST m (ž)

retraiter [ʀ(ə)tʀete] GLAG preh. NUCL

Prevodi za retraite v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

retraite v slovarju PONS

Prevodi za retraite v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

retraite [ʀ(ə)tʀɛt] SAMOST ž

I.retraité(e) [ʀ(ə)tʀete] PRID (à la retraite)

II.retraité(e) [ʀ(ə)tʀete] SAMOST m(ž)

Prevodi za retraite v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

retraite Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

retraite iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文