resté v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za resté v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.reste [ʀɛst] SAMOST m

1. reste (ce qui subsiste):

le reste MAT

II.restes SAMOST mpl

III.reste [ʀɛst]

I.rester [ʀɛste] + v être GLAG nepreh.

1. rester (dans un lieu):

2. rester (dans une position, un état):

II.rester [ʀɛste] + v être GLAG impers

III.rester [ʀɛste] + v être

glej tudi flan

reste-à-vivre <pl reste-à-vivre> [ʀɛstavivʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za resté v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

resté v slovarju PONS

Prevodi za resté v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

reste [ʀɛst] SAMOST m

I.rester [ʀɛste] GLAG nepreh. +être

II.rester [ʀɛste] GLAG nepreh. impers +être

Individual translation pairs

Prevodi za resté v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

resté Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文