terre v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za terre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.terre [tɛʀ] SAMOST ž

II.terre à terre PRID

III.par terre PRIS

IV.terre [tɛʀ]

V.terre [tɛʀ]

Terre [tɛʀ] SAMOST ž

sans-terre <pl sans-terre> [sɑ̃tɛʀ] SAMOST mf

terre-neuve <pl terre-neuve> [tɛʀnøv] SAMOST m

pied-à-terre <pl pied-à-terre> [pjetatɛʀ] SAMOST m

II.se terrer GLAG povr

terre-plein, terreplein <pl terres-pleins, terrespleins> [tɛʀplɛ̃] SAMOST m

Terre-Neuve [tɛʀnøv] ž

Prevodi za terre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

terre v slovarju PONS

Prevodi za terre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

terre [tɛʀ] SAMOST ž

Terre [tɛʀ] SAMOST ž sans pl (planète)

terre à terre [tɛʀatɛʀ] PRID inv

II.terrer [teʀe] GLAG povr se terrer

terre-plein <terre-pleins> [tɛʀplɛ̃] SAMOST m

terre-neuve [tɛʀ(ə)nœ:v(ə)] SAMOST m

pied-à-terre [pjetatɛʀ] SAMOST m inv

pomme de terre <pommes de terre> [pɔmdətɛʀ] SAMOST ž

Terre-neuve [tɛʀ(ə)nœ:v(ə)] SAMOST

Prevodi za terre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

terre Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文