thrown v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za thrown v slovarju angleščina»francoščina

thrown → throw

glej tudi throw

II.throw <prét threw, part passé thrown> [Brit θrəʊ, Am θroʊ] GLAG preh.

1. throw:

throw (gen) GAMES, SPORT (project) (with careful aim)

2. throw (direct) fig:

lancer (at à)
jeter (at à)

III.throw <prét threw; part passé thrown> [Brit θrəʊ, Am θroʊ] GLAG nepreh.

II.throw <prét threw, part passé thrown> [Brit θrəʊ, Am θroʊ] GLAG preh.

1. throw:

throw (gen) GAMES, SPORT (project) (with careful aim)

2. throw (direct) fig:

lancer (at à)
jeter (at à)

III.throw <prét threw; part passé thrown> [Brit θrəʊ, Am θroʊ] GLAG nepreh.

I.throw in GLAG [Brit θrəʊ -, Am θroʊ -] (throw in [sth], throw [sth] in)

I.throw over GLAG [Brit θrəʊ -, Am θroʊ -] inf Brit (throw over [sb], throw [sb] over)

I.throw back GLAG [Brit θrəʊ -, Am θroʊ -] (throw back [sth], throw [sth] back)

I.throw around GLAG [Brit θrəʊ -, Am θroʊ -], throw about GLAG (throw [sth] around)

II.throw around GLAG [Brit θrəʊ -, Am θroʊ -], throw about GLAG (throw oneself around)

I.throw away GLAG [Brit θrəʊ -, Am θroʊ -] GAMES (throw [sth] away, throw away [sth])

I.throw out GLAG [Brit θrəʊ -, Am θroʊ -] (throw out [sb/sth], throw [sb/sth] out)

II.throw out GLAG [Brit θrəʊ -, Am θroʊ -] (throw out [sth], throw [sth] out)

III.throw out GLAG [Brit θrəʊ -, Am θroʊ -] (throw [sb] out) (mislead)

thrown v slovarju PONS

Prevodi za thrown v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi throw

1. throw (propel):

1. throw (propel):

thrown Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文