d'ombre v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za d'ombre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.ombre [ɔ̃bʀ] SAMOST m (poisson)

II.ombre [ɔ̃bʀ] SAMOST ž

III.ombre [ɔ̃bʀ]

IV.ombre [ɔ̃bʀ]

glej tudi proie

proie [pʀwɑ] SAMOST ž lit, fig

Prevodi za d'ombre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
shadow lit, fig

d'ombre v slovarju PONS

Prevodi za d'ombre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ombre [ɔ̃bʀ] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za d'ombre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
shadow a. fig
shade a. fig

d'ombre Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文