self v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za self v slovarju angleščina»francoščina

self <pl selves> [Brit sɛlf, Am sɛlf] SAMOST

self-defence Brit, self-defense Am [Brit sɛlfdɪˈfɛns, Am ˈˌsɛlf dəˈfɛns, ˈˌsɛlf diˈfɛns] SAMOST

self-preservation [Brit ˌsɛlfprɛzəˈveɪʃ(ə)n, Am ˈˌsɛlf ˌprɛzərˈveɪʃən] SAMOST

self v slovarju PONS

Prevodi za self v slovarju angleščina»francoščina

self Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

self iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

self iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文